Avís Legal

AVÍS LEGAL I TERMES D’ÚS

INFINITYSUN, S.L (en endavant, El Responsable) com a entitats responsables de l’espai web, en compliment de la Llei 34/2002 de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE) informa els usuaris de les dades identificatives de l’ propietari i responsable de la web:

Nom d’Empresa: INFINITYSUN, S.L

Domini: www.inifnitysun.es

Direcció: C/COLOM , 453, nau C15 08223 Terrassa

Telèfon de contacte: 937869917

E-mail: info@infinitysun.es

CIF: B-64549736

EL RESPONSABLE insta a tot usuari que pretengui la navegació per aquesta web, a llegir l’Avís Legal i els termes d’ús que a continuació s’exposen. El fet de navegar per aquest lloc web, implica el coneixement i acceptació de les presents Condicions d’Ús per part de l’usuari. En primer lloc, cal assenyalar el fet que la informació que trobarà a la web, està redactada en espanyol.

CONTINGUT

Pel que fa a el contingut, la pàgina web, pretén donar a conèixer als usuaris d’Internet l’empresa titular d’EL RESPONSABLE, així com els serveis i productes que aquesta posa a disposició dels usuaris. Així mateix, disposa de formularis en els quals es recullen dades de caràcter personal, imprescindibles per poder atendre les peticions prèvies dels usuaris.

MODIFICACIONS

El titular de la web se reserva el derecho a modificar las presentes condiciones de uso. Por ello, el usuario que visite la página web tendrá que leerlas y aceptarlas en cada visita que realice.

RESPONSABILIDADES

El titular del web es reserva el dret a modificar les presents condicions d’ús. Per això, l’usuari que visita la pàgina web haurà de llegir-les i acceptar-les en cada visita que realitzi.

RESPONSABILITATS

EL RESPONSABLE no es responsabilitza de la qualitat de navegació ni de la velocitat d’accés. Tot usuari que accedeixi a aquesta pàgina es compromet a fer-ho d’acord amb la llei, la moral i l’ordre públic, quant a l’accés i la navegació.

PROHIBICIONS

Es prohibeix la introducció de virus que puguin perjudicar la pàgina en si oa tercers. La navegació realitzada per l’usuari, estarà sota la responsabilitat d’el propi usuari. De la mateixa manera, es prohibeix l’enviament i transmissió de qualsevol tipus de material amenaçador, difamatori, obscè, pornogràfic o en qualsevol manera ofensiu i / o que constitueixi o fomenti conductes que puguin ser contràries a les lleis vigents.

PROCEDIMENT D’ACCÉS A les DIFERENTS ZONES DE LA PÀGINA

Per accedir als apartats que componen la web, no cal registrar-se com usuari de la web, de manera que és d’accés lliure. En els apartats on hi ha formularis de contacte, es rebran, prèvia acceptació de l’usuari, les dades de caràcter personal imprescindibles per poder establir aquesta comunicació i poder atendre la petició de l’usuari. Aquests són protegides d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, el RGPD 2016/679.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts de la present pàgina web, així com els noms comercials, marques o logotips inserits en la mateixa, estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial dels seus titulars. L’accés a la pàgina web no implica en cap cas la renúncia, transmissió, cessió o llicència total o parcial d’aquests drets, ni atorga cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns objecte de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització d’eL RESPONSABLE el contingut de la present website podrà ser descarregat a la terminal de l’usuari únicament per a ús personal o comercial i estarà subjecta als principis de bona fe ia les lleis vigents.

LIMITACIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

El propietari del web no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

• La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts.

• L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;

• L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;

• La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

• Els danys que es poguessin derivar d’l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

El propietari podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda al seu lloc web, així com la seva configuració i presentació i es compromet a través d’aquest mitjà a no realitzar cap tipus de publicitat enganyosa.

A aquests efectes, per tant, no seran considerats com publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar al llarg de l’contingut de les diferents seccions del web produïts com a conseqüència d’un manteniment i / o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en les diverses seccions que la componen. El propietari de la web, com a conseqüència del que disposa aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d’aquests errors.

El propietari es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals, d’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic.

A aquests efectes no serà considerat com comunicació comercial tota la informació que s’enviï als usuaris d’aquesta web sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre l’usuari i la web, així com l’acompliment de les tasques d’informació, formació i altres activitats pròpies de l’servei que el client té contractat amb l’empresa.

JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions d’ús d’aquest web i totes les situacions que puguin derivar de la mateixa, es regiran per la legislació espanyola. Davant de qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o utilització d’aquest website, l’usuari fa renúncia expressa del seu propi fòrum, sotmetent-se a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Badalona (Espanya).

CLÀUSULA D’INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

Les dades personals recollides mitjançant aquest lloc web, seran incloses posteriorment en un fitxer automatitzat, Clients, titularitat d’EL RESPONSABLE, i seran tractades en tot moment sota les directrius de l’RGPD 2016/679. Les finalitats de l’ús de les dades contingudes en aquest fitxer, marcades en cada apartat del web de forma explícita, poden ser les següents: possibilitat de comunicació, mitjançant correu electrònic com a resposta a preguntes realitzades per l’usuari, comentaris o sol·licitud d’informació de interès, procediments de compra de producte, d’activitat o lloguer i fer possible aquest procediment segons marca la normativa vigent. Vostè podrà exercir qualsevol dels drets legals: accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, la limitació o oposició al seu tractament o retirar el consentiment prestat dirigint-se per carta certificada o qualsevol altre mitjà que acrediti la identitat de l’emissor, i que deixi constància de la seva recepció a EL RESPONSABLE C/ COLOM , 453, nau C15 08223 Terrassa (Barcelona), adjuntant DNI. Aquestes dades, no seran cedits a tercers, sense el previ consentiment de l’afectat.

Com podem ajudar-te?

Contacta’ns i ben aviat estarem treballant amb el teu projecte.

truca’ns: 937 869 917